Jaarverslag 2021

de Bibliotheek Venlo

Lezenslustig Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Venlo

Lezenslustig

De bieb heeft het, in de bieb kan het, de bieb groeit met jou mee, een leven lang

Dichter Merel Morre schreef speciaal voor de Bibliotheek Venlo een gedicht met deze prachtige titel. Je leest het op de achterzijde van dit jaarverslag. Een gedicht dat tot de verbeelding spreekt en lust tot lezen geeft. Precies datgene wat we als Bibliotheek Venlo met onze onderwijspartners willen bereiken: een rijke en inspirerende leesomgeving vormen voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Venlo. In dit jaarverslag staan mooie voorbeelden van het #leesoffensiefvenlo, en ik ben vooral blij dat het ontwikkelen van een goede leescultuur hoog op de agenda staat in onze gemeente.

Het leesoffensief maakt deel uit van de drie grote maatschappelijke opgaven waarvoor het bibliotheeknetwerk zich samen met rijk, provincie en gemeente inzet: leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Deze opgaven komen niet uit de lucht vallen. Bibliotheken pakken hun rol als maatschappelijke spil al meerdere jaren met goede resultaten op.

In Venlo is de Bibliotheek een drijvende kracht in de uitvoering van een maatschappelijke agenda, welke aansluit bij de vragen en behoeften in deze gemeente. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de samenleving. We gaan digitaal de toekomst tegemoet, en wat hiervoor nodig is aan kennis en vaardigheden en hoe de Bibliotheek hierbij kan helpen komt in dit verslag uitgebreid aan bod.

Het betekent dat we blijven leren en dat we ons blijven ontwikkelen. Ook hiervoor is de Bibliotheek de juiste plek, zowel fysiek als online. Een gevleugelde uitspraak is dat we nooit te oud zijn om te leren. Ik voeg er graag aan toe dat we ook nooit te jong zijn om te leren. Van baby tot grootouder, van het eerste boekje tot een computercursus als je 85 bent. De bieb heeft het, in de bieb kan het, de bieb groeit met jou mee, een leven lang.

Tot slot. Het afgelopen jaar is de bieb liefst 156 dagen aan een stuk dicht geweest. Dagen waarin we met de nodige creativiteit en positieve inzet alsnog een belangrijk deel van ons werk voor jullie konden blijven doen. En dan kom ik weer even terug bij Merel Morre en de wijze waarop zij speelt met woorden. Want verander je één letter, dan ontstaat er een heel nieuw woord.


Het woord lezenslustig uit de titel van dit stukje wordt dan levenslustig. Eveneens een prachtig woord waar ik graag met de Bibliotheek Venlo voor sta.

Hartelijke groet,

Geja Olijnsma
directeur-bestuurder

Geja Olijnsma februari 2022

lezenslustig

het gaat allemaal om letters
en ontdekken
wat gebeurt

in het boek
in je hoofd

verander je één letter
dan wordt samenleven samenlezen
levenslust wordt lezenslust
dan wordt belevenis belezenis
en we zingen van
lang zal je lezen

het gaat allemaal om zinnen
en ontginnen
wat ontstaat

in het verhaal
in je wereld

en we lezen nog lang
en gelukkig

Handtekening Merel MorreGedicht van Merel Morre voor de Bibliotheek Venlo en haar onderwijspartners

Maas en kernen

Inleiding

In de Bibliotheek is iedereen welkom. Of je nu wilt lezen voor je plezier, wilt leren, een vraag hebt of op zoek bent naar inspiratie. Een plek waar je elkaar ontmoet en verhalen deelt. Waar je op verschillende, eigentijdse manieren kennis kunt ophalen, verzamelen en delen. Het is een plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Een ruggensteun als het gaat om leesplezier en digitale geletterdheid.

Alles bij elkaar een onmisbare voorziening;
in Venlo is de Bibliotheek altijd dichtbij.

Ook in 2021 stonden onze twee dromen centraal:

De Bibliotheek Venlo is een Huis van Informatie en persoonlijke ontwikkeling:
We ondersteunen en stimuleren mensen in hun ontwikkeling en staan dicht bij de inwoners van de gemeente Venlo.

Alle Venlose kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar hebben toegang tot rijke (lees)informatie, ongeacht de betrokkenheid van ouders of opvoeders:
We werken aan een doorgaande leeslijn waarmee we de cirkel van laaggeletterdheid doorbreken.


Maatschappelijke opgaven

De Bibliotheek Venlo levert zo een belangrijke bijdrage aan welzijn en welvaart in Venlo. Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners taalvaardig zijn, digitaal mee kunnen komen en de kans hebben zich een leven lang te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat mensen toegang hebben tot de informatiemaatschappij en er hun weg zelfstandig in kunnen vinden, of hierbij in ieder geval ondersteund worden. We maken mogelijk dat jong en oud(er) kennismaakt met literatuur, kunst en cultuur. Dit doen we samen: met de gemeente Venlo, met onze educatieve, culturele en maatschappelijke partners. En samen met de inwoners van de gemeente Venlo.

De basis
Vijf kernfuncties (zie afbeelding) vormen de basis voor ons handelen. In september 2020 werd bovendien het Bibliotheekconvenant (2020-2023) van kracht en daarin leggen het Bibliotheekstelsel, rijk, provincie en gemeente vast dat zij zich gezamenlijk gaan richten op drie grote maatschappelijke opgaven: leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen.

De vijf kernfuncties van openbare bibliotheken (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, Wsob 2015) www.bibliotheekinzicht.nl

Kernfuncties

3 maatschappelijke opgaven
Een Bibliotheek voor iedereen

Het convenant is gericht op een gespreid en toegankelijk lokaal netwerk, zonder drempels voor de jeugd en als onderdeel van een sterk Bibliotheekstelsel. De Bibliotheek heeft een sleutelrol in de uitvoering van de maatschappelijke opgaven en wil er zijn voor iedereen.

In dit jaarverslag lees je op welke wijze de Bibliotheek Venlo haar rol als maatschappelijke spil in de gemeente Venlo invult. We belichten per opgave steeds een aantal projecten of programmalijnen waar we in 2021 aan hebben gewerkt en beschrijven een aantal ambities. Dit doen we via interviews met collega’s en samenwerkingspartners.