Een leven lang

ontwikkelen

3 maatschappelijke opgaven - Leven lang ontwikkelen

Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid

Leren en ontwikkelen is van groot belang om mee te komen in de huidige samenleving, voor nu en voor de toekomst. Het gaat daarbij zowel om het opdoen van basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen en digitale vaardigheden, als om het verder ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan een blijvende inzetbaarheid.

Daarnaast zijn er mensen die weliswaar goed kunnen meekomen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, maar die voor hun brede persoonlijke ontwikkeling willen blijven leren.

Biebwolk - brain

De Bibliotheek Venlo wil een centrale en aangename plek zijn waar iedereen terecht kan om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan welzijn, brede welvaart en inclusie in onze veranderende samenleving.


Deze bijdrage leveren we via de kennis van onze medewerkers, met onze collecties, workshops, lezingen, cursussen enzovoort. Met ondersteuning van partners uit het bibliotheekstelsel, zoals de Koninklijke Bibliotheek en Cubiss. Lokaal is de samenwerking met de gemeente Venlo en onze culturele partners van belang.

Online Cursussen Narrowcast


INTERVIEW Eric Lamers

Via de Cultuurimpuls Venlo worden projecten voor én door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van culturele voorzieningen ondersteund. De Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds op initiatief van de Bibliotheek Venlo, Poppodium Grenswerk, Museum van Bommel van Dam, Theater de Maaspoort en Co. de Cultuurontwikkelaar. Het Limburgs Museum en de Gemeente Venlo dragen eveneens bij aan de Cultuurimpuls.

Paspoort
Naam: Eric Lamers
Leeftijd: 47
Woonplaats: Tegelen
Is: Projectleider voor de Cultuurimpuls Venlo, sinds 1 januari 2022 betrokken bij Cultureel Platform Venlo / de Cultuurimpuls Venlo
Is ook: Manager Cultuur & Samenleving Co. de Cultuurontwikkelaar, penvoerder Impuls Jongerencultuur en teamleider Venlose Cultuurcoaches.
Gek van: Pop-cultuur, synchroniciteit, AI en de liefde.
Mooiste uitdaging: Drempels verlagen zodat iedereen zijn/haar/ hens leven kan verrijken door middel van kunst en cultuurparticipatie.
Eric Lamers

Zichtbaarheid voor de Cultuurimpuls Venlo

Sinds een jaar is Eric Lamers contactpersoon voor de Cultuurimpuls Venlo. Dit investeringsprogramma werd in 2019 vanuit het Cultureel Platform Venlo gelanceerd en ondersteunt culturele projecten voor én door Venlonaren die weinig gebruikmaken van de culturele voorzieningen in hun gemeente. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar een aantal wijken in onze gemeente waar de cultuurdeelname bijzonder laag is. Lamers wil de komende tijd onder andere werken aan een grotere zichtbaarheid van de Cultuurimpuls. ‘De ‘founding fathers’ van het CPV’, zo geeft Lamers aan, ‘neem ik daar graag in mee, en dus ook de Bibliotheek Venlo.’

Verbinder
Als projectleider voor de Cultuurimpuls ziet Eric zijn rol vooral als verbinder tussen de culturele infrastructuur en de doelgroepen. ‘Ik breng partijen bij elkaar en gebruik de expertise van cultuurcoaches en partners om ervoor te zorgen dat projecten ook daadwerkelijk van de grond komen. Ik voer de regie op de uitvoering van programmalijnen, ondersteun bij aanvragen en adviseer bij de uitvoering.’ De projectleider wil toewerken naar een zogenaamde Community of Practice, ofwel een levende gemeenschap van makers die door de Cultuurimpuls financieel wordt ondersteund, ‘Doel is iedere keer dat je als maker met jouw initiatief mensen bereikt die niet direct naar de grote culturele instellingen zullen gaan. Zo zijn er makers die hun doelgroep heel goed kennen en weten via welke kanalen ze hen kunnen bereiken. En waar dit niet het geval is kunnen we met ons netwerk ondersteunen.’

Zichtbaarheid
Eric legt uit dat het zichtbaar maken van het wat en hoe de Cultuurimpuls op meerdere fronten ten goede komt. ‘In 2022 hadden we nog het staartje van corona, maar is de pot met geld die ter beschikking staat alsnog vrijwel helemaal opgemaakt. Jaarlijks is dat € 130.000,- verdeeld over vier programmalijnen. En ik verwacht dat door de toenemende bekendheid die pot de komende jaren steeds sneller leeg zal zijn, misschien wel al halverwege het jaar. Als je projecten benoemt die al gerealiseerd zijn, heb je bovendien voorbeelden die niet alleen laten zien wat de Cultuurimpuls inhoudt, maar ook hoe je te werk kunt gaan. Daarin zie ik een mooie taak voor de grote culturele instellingen, namelijk dat zij hier actief aandacht aan besteden, zodat beter bekend wordt wat mogelijk is.’

Eric Lamers

Cultuurimpuls-QR
Op onze website wordt een aantal van deze voorbeelden genoemd. Hier vind je ook de link naar meer informatie over het Cultureel Platform Venlo en de Cultuurimpuls.


Taalhuis Venlo

Een centrale plek waar iedereen zich kan ontplooien en ontwikkelen. Dat begint voor een grote groep mensen met het beheersen van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De Bibliotheek Venlo maakt deel uit van de netwerkorganisatie Taalhuis Venlo. Gezamenlijk willen we mensen die hulp nodig hebben om de Nederlandse taal (beter) te leren lezen en schrijven bereiken en de juiste ondersteuning geven. Een belangrijk doel is ook het vergroten van bewustwording rondom laaggeletterdheid.

Taalhuis
Inzhu Sagiyeva uit Kazachstan: “Als je de taal van een land spreekt, dan ben je er thuis”

De week van lezen en schrijven mag een heel jaar duren
Niet (goed) kunnen lezen en schrijven, wat betekent dat eigenlijk? En hoe vaak komt het voor? Herken ik mensen in mijn omgeving waarbij dit speelt? En wat kan ik eventueel doen? Met deze vragen gingen we tijdens de Week van Lezen en Schrijven op pad. Met een TukTuk reed ons Taalhuis-team in september door Venlo en ontstonden er op meerdere locaties mooie gesprekken over bewustwording rondom laaggeletterdheid.

Samen onderweg naar een samenleving waar iedereen mee kan doen.

Bekijk hier het filmpje
Taalhuis-venlo QR


Serie taalvragers

Portretten van taalvragers

Zesdelige tv-serie van Omroep Venlo en Taalhuis Venlo
Taalhuis-venlo QR
In deze zesdelige tv-serie volgen we mensen die werk hebben gemaakt van hun taalvraag. Deze taalvragers zijn als het ware wegbereiders voor maar liefs 23% van de inwoners van de gemeente Venlo die onder de noemer ‘laaggeletterden’ vallen. Het zijn krachtige en tegelijkertijd ontroerende portretten. Van Sandra uit Brazilië, Nasser en Shadee uit Syrië. En van Jan en Annie uit Venlo. Het zijn inwoners van Venlo die volop willen deelnemen aan onze samenleving. Dat betekent dat je goed Nederlands kunt lezen en schrijven en weet hoe je online je weg kunt vinden.


Interview Marika van den Nieuwenhof

Marika van den Nieuwenhof

Paspoort
Naam: Marika van den Nieuwenhof
Geboorteplaats: Poznan, Polen
Is: Consulent voor Poolse arbeidsmigranten
Droom: Poolse vrouwen helpen zelfredzaam te zijn
Pools Informatiepunt

In 2022 woonden in de gemeente Venlo ruim 4.000 mensen met een migratieachtergrond uit Polen. Dat aantal is hiermee in de afgelopen tien jaar verdubbeld en neemt nog steeds toe. Het was een belangrijke reden om in 2020 te starten met een Pools Informatiepunt als onderdeel van Taalhuis Venlo. Marika van den Nieuwenhof is het vertrouwde gezicht van dit Informatiepunt in de Stadsbibliotheek. ‘Een Nederlandse vrouw van Poolse afkomst’, zoals ze zichzelf beschrijft.

De kracht van werk
Wekelijks geeft Marika Poolse arbeidsmigranten informatie en advies rondom belastingen, toeslagen, verzekeringen en alles wat verder te maken heeft met wonen en werken in Nederland. Marika woont inmiddels 30 jaar in Nederland en heeft sinds 20 jaar een Nederlands paspoort. De droom van Marika’s ouders was ooit dat ze advocaat zou worden. Voor Marika stond vooral vast dat ze mensen wilde helpen. Een ingrijpende gebeurtenis in haar leven heeft die wens alleen maar sterker gemaakt. ‘Toen ik zelf tegenslag had kreeg ik hulp. En door anderen te helpen heb ik ook mijzelf weer sterker gemaakt. Ik geloof echt in de kracht van werk. En dat is ook mijn boodschap voor de Poolse mensen die bij mij komen.’

Loonstrookje
Marika is als consulent voor Poolse arbeidsmigranten bij meerdere Bibliotheken en voor meerdere gemeenten werkzaam. Wekelijks is ze fulltime in gesprek met Polen die soms nog met één been in Polen staan, maar waarvan het merendeel uiteindelijk ook in Nederland wil blijven. ‘En dan komen er heel wat onzekerheden op hen af, dingen die in Polen anders zijn of die daar helemaal niet bekend zijn. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe het zit met een zorgverzekering, dat ze die moeten afsluiten. En dat er dan nog een eigen risico aan vastzit. Ze willen weten hoe ze een huurwoning kunnen regelen, of ze een huis kunnen kopen, wat ze moeten doen als ze problemen hebben met een werkgever en ga zo maar door. Of ze komen bij mij met hun loonstrookje. Dan willen ze mijn bevestiging dat het klopt wat erop staat. Nederlanders zullen aan elkaar nooit een loonstrookje laten zien, maar Polen doen dit wel en vergelijken ook.’Haar werk als consulent betekent dat Marika zich continu bijschoolt en op de hoogte moet blijven van ontwikkelingen en wetswijzigingen, zowel aan de werkgevers- als aan de werknemerskant.

Toen ik zelf tegenslag had kreeg ik hulp. En door anderen te helpen heb ik ook mijzelf weer sterker gemaakt. Ik geloof echt in de kracht van werk. En dat is ook mijn boodschap voor de Poolse mensen die bij mij komen

Zelfredzaamheid
De werkweken zijn lang en vol, met weinig eigen tijd, maar Marika geniet van haar werk, het geeft haar voldoening. ‘Sommige cliënten ken ik al veel jaren. Ik wil ze zelfstandig maken, zodat ze mij maar een paar keer nodig hebben. Dat is altijd mijn doel. Als er een nieuwe vraag of een probleem is dan zijn ze natuurlijk weer welkom. Maar daarna hoop ik dat ze opnieuw zelf hun weg vinden.’ In de toekomst wil Marika graag extra aandacht geven aan Poolse vrouwen. ‘Ik wil hen helpen om hun dromen te realiseren. Ze denken vaak te groot en daardoor in problemen. Ik laat hen zien dat er goede oplossingen zijn. Als je bijvoorbeeld een eigen bedrijfje wilt opzetten dan kun je ook klein beginnen. Denk aan een nagelstudio of een schoonheidssalon. Je hoeft niet direct een groot pand te huren of heel veel spullen te kopen en dus geld te lenen. Je kunt bijvoorbeeld ook in je eigen woning beginnen. Ik wil vooral dat ze iets doen waarbij ze zichzelf voorop stellen. Dat geeft energie, zo heb ik dat zelf ook ervaren.’


Oekraïense jongeren in de Stadsbibliotheek

Oekraïense jongeren leren Nederlands in de Stadsbibliotheek
In Venlo reageert de uit Kyiv afkomstige Svitlana Biltges op een oproep van de gemeente voor de begeleiding van Oekraïense jongeren. Hieruit vloeit onder andere een samenwerking met de Bibliotheek Venlo voort, waarbij een groep van 15 jongeren een aantal keren per week Nederlands oefent in de Stadsbibliotheek. Svitlana: ´Als kind had ik mijn eigen dreamschool, mijn imagineklas. Ik wilde goed doen voor andere mensen, helpen. Je kan ook met iets kleins goed doen voor mensen, daar houd ik mij aan vast.’

Ontwikkelen Svitlana Biltges
Jongerenbegeleider Svitlana Biltges

Lees hier het hele verhaal van Svitlana: ‘De wereld is soms anders dan we willen’
Svitlana-QR


Teameider Juul Hollman | Via collectie naar connectie

Juul Hollman

Juul Hollman
teamleider Publieke Dienstverlening

‘De klassieke bibliotheek verandert naar de nieuwe (maatschappelijke) bibliotheek en de collectie gaat in deze verandering mee. Bij het woord collectie heb je in eerste instantie misschien vooral boeken in gedachten. Maar de collectie in de bieb is zoveel breder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de online bibliotheek met e-books en luisterboeken, aan podcasts en muziekweb én aan de brede programmering van de bibliotheek. Deze collectie maakt de bibliotheek uniek en is een belangrijk middel om aan onze maatschappelijke opgaven te voldoen. Het betekent dat we ‘Van collectie naar connectie’ gaan, of misschien nog beter verwoord, Via collectie naar connectie. Dat is de transitie waarin de bibliotheek zich nu bevindt. We blijven zo voor alle doelgroepen interessant en bovendien willen we juist in deze tijd fungeren als een neutrale en betrouwbare bron van informatie. Ook de bibliotheken in onze kernen gaan we een extra boost geven, met als thema ‘een bibliotheek dicht bij huis’. Wij zetten daar extra middelen in voor het vergroten van de collectie en het aanbieden van activiteiten en stellen onder andere een nieuw collectiebeleid op. De kennis en inzet van onze medewerkers en vrijwilligers is hierbij van belang, nu en voor de toekomst.’

Samen eten en daarna samen studeren
Samen eten en daarna samen studeren


Via collectie naar connectie: in 2022 bruiste de bieb met tal van activiteiten zoals workshops, cursussen, schrijversbezoeken, voorleesuurtjes, informatiemiddagen, studenten meet-ups, en taalcafés


Diverse foto's

Participatie in de informatiesamenleving

Vorig artikel

Organisatie

Volgend artikel