Jaarverslag 2022

de Bibliotheek Venlo

Voorwoord Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Venlo

Et hus for folket Het huis voor de mensen

Venlo is een gemeente die ik goed ken en waarmee ik mij verbonden voel. Ik heb er heel wat jaren gewoond en ben er naar school gegaan. Dat maakt het extra bijzonder om hier directeur-bestuurder te zijn en me in te zetten voor een bibliotheek die een plek heeft in het leven van de inwoners van Venlo. De maatschappelijke opgaven van bibliotheken zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid en opnieuw gedefinieerd, en daarmee het belang van een bibliotheek die altijd dichtbij is.

In dit jaarverslag laten we aan de hand van verhalen van medewerkers, vrijwilligers en partners zien hoe we bijdragen aan de cultureel-maatschappelijke agenda van Venlo. Als ik deze verhalen lees zie ik dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen met recht de rode draad vormt. We maken het mogelijk dat iedereen in Venlo een leven lang kan leren en ontwikkelen. Dat is een fantastisch mooie opgave om aan te werken. Ontwikkelen gaat met kleine en grote stappen. En van tijd tot tijd hele sprongen. Afwisselend ongemerkt en onbewust, maar ook heel duidelijk en juist bewust. Je kunt het opzoeken door actief te leren en te doen.

Zo had ik dit jaar de mogelijkheid om met een aantal collega-directeuren op studiereis naar Denemarken te gaan. We bezochten daar onder andere de openbare bibliotheek die het hart vormt van Dokk1, een ‘urban space’ in de vorm van een prachtig uitnodigend gebouw aan de binnenhaven van Aarhuus, waarin meerdere openbare functies samenkomen.

We maken het mogelijk dat iedereen in Venlo een leven lang kan leren en ontwikkelen.

Het is de grootste en meest moderne bibliotheek van Scandinavië, gebouwd als de Bibliotheek van de Toekomst: et hus for folket, ofwel het huis voor de mensen. In deze bibliotheek gaat het om verblijven en spelenderwijs leren en dit concept wordt door de inwoners van de stad met liefde omarmd. Ik heb er geleerd en ik werd er geïnspireerd, ervaringen die ik heb meegenomen naar onze plek voor de mensen in Venlo.


Kunnen leren en ontwikkelen vraagt om een basis aan vaardigheden en vervolgens ligt er een wereld voor ons open die we ieder op onze eigen manier en in ons eigen tempo kunnen ontdekken. De bibliotheek biedt zowel de mogelijkheid om vaardigheden op te doen als om te blijven ontdekken.

Welkom in ons huis.

Geja Olijnsma
directeur-bestuurder

Geja Olijnsma februari 2023
Maas en kernen

Inleiding

In 2022 maakten we het staartje van corona mee. De laatste maatregelen vervielen met het aanbreken van het voorjaar. Bibliotheken waren toen alweer sinds mei van het voorgaande jaar geopend en boden onder andere digitale ondersteuning rondom de vaccinatiecampagnes. Terugkijkend levert de erfenis van de twee coronajaren een dubbel gevoel op. Het virus heeft de samenleving op veel vlakken hard geraakt, maar biedt voor de toekomst ook kansen. Bibliotheken hebben hierbij een spilfunctie. Onze brede maatschappelijke waarde is sinds corona zichtbaarder geworden, met name door de uitdagingen van de huidige informatiesamenleving. Toen de deuren tijdelijk dicht bleven werd bovendien duidelijk hoe belangrijk de bieb als ontmoetings- en studieplek is. De bieb is top of mind, er wordt weer geïnvesteerd, en met de nieuwe zorgplicht zal vanaf 2025 elke gemeente de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek wettelijk moeten waarborgen.

In Venlo bestaat er geen twijfel over het belang van De Bieb. Deze is met zes vestigingen alvast altijd dichtbij.

Onze twee dromen

De Bibliotheek Venlo is een Huis van Informatie en persoonlijke ontwikkeling:
We ondersteunen en stimuleren mensen in hun ontwikkeling en staan dicht bij de inwoners van de gemeente Venlo.

Alle Venlose kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar hebben toegang tot rijke (lees)informatie
We werken aan een doorgaande leeslijn waarmee we de cirkel van laaggeletterdheid doorbreken.


Onze maatschappelijke opgaven

De vijf kernfuncties (zie afbeelding) vormen de basis voor ons handelen. In oktober 2020 tekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen bovendien het Bibliotheekconvenant 2020-2023 met een tweeledig doel:

1. zorgen voor het in stand houden van een toegankelijk netwerk van lokale bibliotheken zonder drempels voor de jeugd en als onderdeel van sterk bibliotheekstelsel

2. bibliotheken beter in staat stellen een bijdrage te leveren aan drie grote maatschappelijke opgaven:
• Het bevorderen van lezen
• Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving
• Het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen

De bijdrage aan deze grote, actuele opgaven leveren we gezamenlijk. Met de gemeente Venlo, met onze educatieve, culturele en maatschappelijke partners. En met en voor de inwoners van de gemeente Venlo. In dit jaarverslag lees je aan de hand van interviews hoe we dit doen.

Kernfuncties

3 maatschappelijke opgaven

In een bibliotheek komt zoveel waardevols samen. Je kunt er lezen, cultuur beleven, maar ook hulp krijgen met de Nederlandse taal of een moeilijke brief. De bieb is onmisbaar in elke gemeente

Staatssecretaris Uslu
Gunay Uslu is staatssecretaris Cultuur en Media
en verantwoordelijk voor het bibliotheekbeleid.