Organisatie

Medewerkers

Per 31 december 2022:
41 medewerkers in dienst
26,53 FTE
150 vrijwilligers
3 werkervaringsplaatsen
gedurende 2022: 7 stagiairs (Gilde Opleidingen, Fontys)

Raad van Toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2022:
Jort Tosserams, voorzitter
Henk van den Heuvel, secretaris
Luuk Brüning, lid
Maurice Groten, lid
Janine Engels, lid

RaadVanToezicht
V.l.n.r. Henk van den Heuvel, Jort Tosserams, Janine Engels, Luuk Brüning en Maurice Groten

Jort Tosserams
voorzitter Raad van Toezicht
‘Bij de Openbare Bibliotheek Venlo leveren bijna 200 medewerkers en vrijwilligers een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers, opdat ze kunnen meedoen in de samenleving. De leden van onze Raad van Toezicht onderschrijven het belang van dit werk en zijn daarmee zeer gemotiveerd om met raad en daad hier een bijdrage aan te leveren. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de bibliotheek. Leidend hierbij is de maatschappelijke doelstelling van de bibliotheek. We toetsen of zorgvuldig de belangen van interne - en externe betrokkenen in acht worden genomen. Tevens adviseren wij de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht benoemt de accountant, keurt de jaarrekening goed, geeft goedkeuring aan besluiten en vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.’

Serie taalvragers


Een organisatie in beweging

Met 325.000 bezoekers is de Bibliotheek Venlo in 2022 weer helemaal hersteld van de twee coronajaren en zien we in alle vestigingen een stijging van bezoekers ten opzichte van pre-corona (2019). Nieuwe bezoekers zijn bijvoorbeeld de studenten en scholieren die blij zijn met de studieplekken en de ruime openingstijden van de Stadsbibliotheek. Ze kunnen er zeven dagen per week terecht en de werkplekken zijn vaak tot in de avonduren bezet. Ook de uitbreiding van het Informatiepunt Digitale Overheid, met spreekuren in alle kernen, zorgt voor nieuwe bezoekers.

We spelen met ons aanbod in op een veranderende omgeving met nieuwe vragen en behoeften. Onze organisatie verandert mee om adequaat bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. We willen toekomstbestendig ofwel robuust blijven als een energieke bieb die ondernemerschap toont. Wat we ook zijn is een jonge bieb met collega’s in alle leeftijdscategorieën. Een organisatie met goed opgeleide medewerkers en betrokken vrijwilligers waarmee we ons verhaal vertellen.

Elly Eileen
Community librarians Eileen Bosch en Elly Jacobs

Heidi Peeters
communicatieadviseur

Heidi Peeters ‘Het aantal betalende leden daalt maar het aantal bezoekers neemt toe. We willen graag zo goed mogelijk inspelen op de vragen en wensen van die bezoekers en dus in kaart brengen wie er bij de bieb komt en waarom. Met die informatie kunnen we ook groepen mensen bereiken die ons nog niet weten te vinden. We willen vooral graag weten wie er in de kernen wonen en wat we hen met een bibliotheek dichtbij kunnen bieden. De uitdaging is hierbij om een goede balans te houden en mensen zoveel mogelijk vrij te laten in de informatie die ze met ons willen delen.’


Teamleider Roberto Figueira over de toekomstbestendige bibliotheek

Roberto Figueira

Roberto Figueira
teamleider Bedrijfsdiensten

‘Een robuuste, toekomstbestendige bibliotheek is een gezonde bibliotheek op basis van een aantal bouwstenen, namelijk personeel, financiën, diensten en activiteiten. Het is een bibliotheek die goed bereikbaar en toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. We hebben een vestiging in alle kernen van onze gemeente, onze kracht zit in de samenwerkingen die we hiervoor aangaan. Zo maken we in Arcen, Belfeld en Velden deel uit van een bredere maatschappelijke voorziening. In Tegelen werken we samen met PSW en zo hebben we hier een bieb waarin bezoekers iedere dag persoonlijk worden begroet. Die samenwerking met lokale en sociale initiatieven gaan we de komende tijd verder opzoeken, zodat we nog beter kunnen inspelen op wat er in de samenleving leeft. Ik denk dan bijvoorbeeld aan studenten die in de kernen wonen en ook in hun lokale bieb prima kunnen ontmoeten en studeren. Voor Tegelen en Blerick willen we in 2023 bekijken wat eventuele alternatieven zijn met als doel ruime, goed bereikbare locaties waar je activiteiten kunt organiseren en waar de inwoners van die kernen elkaar kunnen opzoeken en ontmoeten. Dat past ook binnen de zorgplicht die gemeenten vanaf 2025 hebben. Een goed bereikbare bibliotheek die de hele breedte aan maatschappelijke functies aanbiedt en daarmee van belang is voor de lokale gemeenschap.’

 Tegelen is Emma van PSW
In de bibliotheek in Tegelen is Emma van PSW helemaal op haar plek


Interview Henriëtte van Lin en Marleen Wijnans

Vrijwilliger Henriëtte

Paspoort
Naam: Henriëtte van Lin
Geboorteplaats: Venlo
Leeftijd: 62
Is: Taalvrijwilliger, vrijwilliger front office
Voorheen: Ergotherapeut met eigen praktijk
Loopt warm voor: Reizen, met de camper binnen Europa, volley, wandelen, lezen
Vrijwilliger Marleen
Paspoort
Naam: Marleen Wijnans
Geboorteplaats: Venlo
Leeftijd: 66
Is: Vrijwilliger front office, gastvrouw
Voorheen: Tandartsassistente, assistente implantologie
Loopt warm voor: Korte reisjes en cultuur snuiven in steden, wandelen, lekker eten en drinken
Geen bieb zonder vrijwilligers

Aan de Bibliotheek Venlo waren in 2022 zo’n 150 vrijwilligers verbonden. Ze zijn taalmaatje, ondersteunen bij activiteiten - van het ontvangen van bezoekers tot het regelen van geluid en techniek bij evenementen - verzorgen de Bibliotheek aan Huis of zijn betrokken bij voorleesuurtjes. Ook werken vrijwilligers als ondersteuning van de community librarians. Ze ruimen boeken op, zetten reserveringen klaar, bereiden het transport van boeken naar andere vestigingen voor en maken bezoekers wegwijs. Zoals Henriëtte van Lin en Marleen Wijnans.

Tussen de mensen
Nadat Henriëtte was gestopt met haar praktijk voor ergotherapie begon het alweer gauw te kriebelen. ‘Ik miste de mensen om mij heen en ben gaan kijken welk vrijwilligerswerk ik kon doen. De bieb had ik al snel in gedachten, op de site zag ik dat er zowel taalmaatjes als vrijwilligers voor op de biebvloer werden gevraagd. Om de biebomgeving eerst even beter te leren kennen ben ik op de vloer begonnen. Wel was het een bijzondere start voor mij,’ voegt Henriëtte lachend toe. ‘Ik heb in december 2020 één middag gewerkt en toen was het lockdown ... De bieb was daarna ruim vijf maanden dicht, dus in juni kon ik pas weer aan de slag. Inmiddels werk ik ook als taalvrijwilliger en voor de Wijkbus in Tegelen, dus met die contacten zit het helemaal goed.’

Matinees
Marleen begon in 2018 als vrijwilliger front-office en gastvrouw bij activiteiten. Ze beschrijft de bieb als een fijne plek om vrijwilliger te zijn. ‘Vooral het meehelpen bij de evenementen is heerlijk om te doen. Er komen veel vaste bezoekers, dus dat zijn over en weer mooie contacten. En dan natuurlijk de gasten. Sonja Barend, Maarten Spanjer, Arthur Japin, noem ze maar allemaal op. Afgelopen december nog Francis van Broekhuizen. Ik heb al zoveel mooie matinees mogen meemaken, heel bijzonder.’

Rooster
Het takenpakket van Henriëtte kreeg een verdere uitbreiding toen ze vertelde over haar ervaringen bij de Wijkbus in Tegelen. ‘De wijze waarop het rooster daar tot stand komt, konden we grotendeels toepassen in de bieb. Ik werd toen gevraagd of ik dit hier in de bieb wilde doen en zodoende vul ik iedere maand het rooster in en hebben we een fijne en duidelijke planning.’

Groot plein
Beide vrijwilligers dragen actief uit naar familie en vrienden wat de bieb allemaal kan bieden. Marleen: ‘Ik beschrijf het alsof je binnenkomt op een groot plein waar je boeken en tijdschriften hebt, waar je kunt praten en ontmoeten. Alleen al de jeugd die er de laatste jaren komt, de studenten. Je zit tussen mensen van allemaal verschillende leeftijden.’ Henriëtte beaamt dit, ook zij had de bieb uit de jaren negentig in gedachten toen ze er vooral kwam om boeken en cd’s te lenen. ‘Dat vond ik ook fijn, maar als je ziet wat er nu allemaal wordt georganiseerd. Dan werk ik hier als vrijwilliger en verbaas ik me nog.’

Marleen besluit: ‘Als tienjarig meisje woonde ik in Blerick en ging in naar de bieb in het Raodhoes. Toen hielp ik al mee met het opruimen van boeken. Ik vond het fijn in de bieb en nog steeds. Om te werken, en om bij te blijven.’

Een leven lang ontwikkelen

Vorig artikel

Feiten & Cijfers

Volgend artikel